POLITYKA PRYWATNOŚCI Szanujemy naszych Użytkowników i ich prawo do prywatności. Korzystając z serwisu gieldabroni.pl, użytkownicy udostępniają swoje dane niezbędne do realizacji usług świadczonych przez serwis, w szczególności numer telefonu i adres e-mail, które służą do kontaktu z autorami ogłoszeń przez potencjalnych klientów. Administratorem danych jest Adam Libera (osoba prywatna), os. Piastowskie 115/110, 61-166 Poznań. email: info(małpa)gieldabroni.pl Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do administratora danych o zmianę lub usunięcie danych. ZBIERANE TYPY DANYCH Wśród typów danych osobowych, które zbiera serwis gieldabroni.pl samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: pliki cookies, adres e-mail, numer telefonu, imię, kraj, nazwa użytkownika, adres, położenie geograficzne, płeć, różne typy danych związanych z korzystaniem z serwisu i innych serwisów internetowych. Inne zgromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z serwisu. Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookies - lub innych narzędzi monitorowania - przez serwis gieldabroni.pl lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez serwis, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może utrudnić serwisowi świadczenie usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez serwis i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając administratora danych z wszelkiej odpowiedzialności. MIEJSCE Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się systemy związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych. METODY PRZETWARZANIA Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia serwisowi gieldabroni.pl świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Interakcje oparte na lokalizacji, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Reklama, Remarketing i targetowanie behawioralne, Testowanie wydajności i funkcji treści (testowanie A/B), Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług: ANALITYKA Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika. GOOGLE ANALYTICS Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tego serwisu, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej. Dostawca: Google | Cel: Analityka | Dane osobowe: Cookies, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA ROZSZERZENIE WYŚWIETLAJĄCE REKLAMY DLA USŁUGI GOOGLE ANALYTICS Usługa Google Analytics w tym serwisie może korzystać z reklamy opartej na zainteresowaniach Google, danych odbiorców od firm trzecich i informacji pochodzących z plików cookie w celu rozszerzenia analiz o dane dotyczące demografii, zainteresowań i interakcji z reklamami. Dostawca: Google | Cel: Analityka | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA ŚLEDZENIE KONWERSJI REKLAM GOOGLE ADWORDS Śledzenie konwersji reklam Google AdWords to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonanymi w tym serwisie. Dostawca: Google | Cel: Analityka | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA WYMUSZONE POWIADOMIENIA Ten serwis może wysyłać wymuszone powiadomienia Użytkownikowi. Dostawca: Ten serwis | Cel: realizacja funkcjonalności serwisu | Dane osobowe: Różne typy danych INTERAKCJE OPARTE NA LOKALIZACJI Geolokalizcja Ten serwis może zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie zapewnia narzędzia do zrezygnowania z tej funkcji. Jeśli zezwolenie zostało wyraźnie udzielone, ten serwis może śledzić dane o lokalizacji użytkownika. Dostawca: Ten serwis | Cel: Interakcje oparte na lokalizacji | Dane osobowe: Położenie geograficzne INTERAKCJE Z ZEWNĘTRZNYMI SIECIAMI I PLATFORMAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tego serwisu. Interakcje i informacje pozyskane przez ten serwis zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej. PRZYCISK LUBIĘ TO I WIDŻETY SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOKA Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc. Dostawca: Facebook | Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA KOMENTOWANIE TREŚCI Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści serwisu. W zależności od ustawień wybranych przez Administratora, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi. KOMENTARZE FACEBOOK Facebook Comments to usługa komentowania treści udostępniana przez firmę Facebook Inc., umożliwiająca użytkownikowi dodawanie komentarzy i dzielenie się nimi na platformie Facebook. Dostawca: Facebook | Cel: Komentowanie treści | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA ZARZĄDZANY BEZPOŚREDNIO SYSTEM KOMENTARZY Ten serwis ma lub może mieć własny system komentarzy. Dostawca: Ten serwis | Cel: Komentowanie treści | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu, Email, Imię, Nazwa użytkownika, Data urodzenia KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM, FORMULARZ KONTAKTOWY Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi, Użytkownicy upoważniają ten serwis do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane w formularzu. Dostawca: Ten serwis | Cel: Kontakt z Użytkownikiem | Dane osobowe: Email, Imię, Kraj, Płeć, Data urodzenia LISTA MAILINGOWA LUB GAZETKA Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tego serwisu. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w serwisie lub po dokonaniu zakupu. Dostawca: Ten serwis | Cel: Kontakt z Użytkownikiem | Dane osobowe: Cookie, Email, Imię, Kraj, Płeć, Data urodzenia REKLAMA Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w serwisie, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ??wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza serwisem. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług. E-MAILOWY MARKETING BEZPOŚREDNI (DEM) Ten serwis wykorzystuje dane użytkowników, aby proponować usługi i produkty dostarczane przez osoby trzecie lub niezwiązane z produktem bądź usługi świadczone przez ten serwis. Dostawca: Ten serwis | Cel: Reklama | Dane osobowe: Email GOOGLE ADSENSE Google AdSense to usługa reklamowa udostępniana przez firmę Google Inc Usługa ta wykorzystuje plik cookie "DoubleClick", które śledzi wykorzystanie tego serwisu i zachowania użytkownika dotyczące oferowanych reklam, produktów i usług. Użytkownicy mogą zdecydować, aby wyłączyć wszystkie pliki cookie DoubleClick, klikając łacze: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en Dostawca: Google | Cel: Reklama | Dane osobowe: Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA REMARKETING I TARGETOWANIE BEHAWIORALNE Te usługi pozwalają temu serwisowi i jego partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklamy w oparciu o przeszłe wykorzystanie tego serwisu przez Użytkownika. Działalność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i za pomocą plików cookie. Informacje te są przekazywane do partnerów zarządzających działalnością związaną z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym. Remarketing przez usługę Google Analytics w celu wyświetlania reklam graficznych Google Analytics for Display Advertising to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez usługę Google Analytics i jej pliki cookie z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować, należy wejść na: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en. Dostawca: Google | Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA TESTOWANIE WYDAJNOŚCI I FUNKCJI TREŚCI (TESTOWANIE A/B) Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają Administratorowi śledzić i analizować odpowiedzi użytkowników dotyczące ruchu w sieci lub zachowania dotyczące zmian struktury, tekstu lub innego składnika tego serwisu. GOOGLE WEBSITE OPTIMIZER Google Website Optimizer to usługa testowania A/B udostępniana przez firmę Google Inc. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej. Dostawca: Google | Cel: Testowanie wydajności i funkcji treści (testowanie A/B) | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA WYŚWIETLANIE TREŚCI Z ZEWNĘTRZNYCH PLATFORM Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tego serwisu i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej. WIDŻET WIDEO YOUTUBE YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala temu serwisowi na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Dostawca: Google | Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA WIDŻET GOOGLE MAPS Google Maps to usługa wizualizacji mapy udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala temu serwisowi na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Dostawca: Google | Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform | Dane osobowe: Cookie, Dane o korzystaniu | Miejsce przetwarzania danych: USA DANE DODATKOWE NA TEMAT ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DZIAŁANIA PRAWNE Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tego serwisu lub związanych z nią usług. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz. DODATKOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ten serwis może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie. LOGI SYSTEMOWE I KONSERWACJA Do celów eksploatacji i konserwacji, ten serwis i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tym serwisem (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP). INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. TEN SERWIS NIE OBSŁUGUJE ŻĄDAŃ "DO NOT TRACK". Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych. INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności. DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE DANE OSOBOWE (LUB DANE) Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego. DANE O KORZYSTANIU Informacje zbierane automatycznie z tego serwisu (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tym serwisie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tego serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie serwisu) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w serwisie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika. UŻYTKOWNIK Osoba korzystająca z tego serwisu, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe. PODMIOT DANYCH Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe. PROCESOR DANYCH (LUB NADZORCA DANYCH) Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL) Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z serwisu. Administrator Danych jest właścicielem tego serwisu, chyba, że wskazano inaczej. TEN SERWIS LUB SERWIS GIELDABRONI.PL Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane. COOKIE LUB COOKIES Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika. INFORMACJE PRAWNE Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tego serwisu. ostatnia aktualizacja 30-12-2017

Lubimy

Logo GUN TV PL  Logo Fundacji Ad Arma  Logo Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni  Logo Firearms United  Hoplofobia.info

Giełdabroni.pl to serwis z bezpłatnymi ogłoszeniami typu kupię i sprzedam w takich kategoriach jak broń palna i amunicja, akcesoria, markowe militaria, podobny do army bazar czy optyka myśliwska, wygodny w korzystaniu dla użytkowników smartfonów. W naszym serwisie możesz umieścić i znaleźć ogłoszenia o takich kategoriach jak pistolet, rewolwer, karabin, strzelba samopowtarzalna, amunicja kaliber 7,62x39, .223 REM, 9mm luger .308, .38, .357, magnum, magazynek, kolimator, luneta, kompensator, urządzenie wylotowe, przyrządy celownicze, muszka, szczerbinka, kolba, łoże, aktywne ochronniki słuchu, kabura, ładownica, latarka, pokrowiec, plecak, mundur, naszywka, pas, pas nośny, kamizelka taktyczna, szafa i sejf na broń oraz takich marek i typów jak Glock 17, Glock 19, Glock 43, Mossberg, Tantal, Glauberyt, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ P09, VIS, Ruger, S&W, P-64, TT, Uberti, Miltec, Beretta, Primary arms, Streamlight, Magpul, Stag Arms, Delta Optical, Remington, Radom, Nagant, Leupold, Norinco, Condor, Beryl, Vortex, Tasmanian Tiger, AKM, AKMS, AK-74, AK-47, Varmint, Jack, EOTech, Burris, Makarov, Taurus, Walther, PPK, Inforce, Uzkon, Galil, Peltor, TWS, Doruk, kbk ak gn, Kahles, xdm, Bajkał i inne. Broń nowa i broń używana. Wymagamy w regulaminie, by przy każdym ogłoszeniu była podana cena.